İzmir Fırça'da tahsisli sermaye artırımı

İzmir Fırça'da tahsisli sermaye artırımı

Vakıf Katılım

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş, tahsisli sermaye artırımına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirketimizin 180.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 59.062.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla Borsa İstanbul A.Ş'nin toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınarak, 50.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve Birim Yılmaz'a 25.000.000 TL ve Vahap Yılmaz'a 25.000.000 TL tahsisli olarak satılacak olan paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulca onaylanması talebi, şirket tarafından borsaya yapılacak başvuru sonucu belirlenecek olan pay satış fiyatı ve buna göre ihraç edilecek payların toplam nominal tutarına göre ihraç belgesinde gerekli düzeltmelerin yapılması suretiyle olumlu karşılanmasına, Birim Yılmaz ve Vahap Yılmaz tarafından verilen taahhütler kapsamında, ihraç edilecek payların söz konusu kişilerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle borsada satılamayacağı, borsada satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulamayacağı dikkate alınarak gerekli işlemlerin tesis edilmesi hususunda MKK'ya bilgi verilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı çerçevesinde nihai pay satış fiyatı, nominal değerden az olmamak koşuluyla Borsa İstanbul A.Ş'nin toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde tespit edilecektir.''

  Hibya Haber Ajansı